Zájmové činnosti

Momentálně žádné zájmové kroužky v MŠ neprobíhají. Plánujeme pouze společná tvoření rodičů s dětmi, o kterých budete včas informováni.