Plán akcí

 

Pozvánka

na workshop pro rodiče a pedagogy na téma

„Současný žák a učitel“

    přednáší

PhDr. Jan Svoboda

(významný český psycholog a univerzitní pedagog)

 

Místo konání:       Multifunkční sál ZŠ a MŠ Kostelec na Hané,

                                            Sportovní 850, Kostelec na Hané (https://mapy.cz/s/1moKk )

            Termín jednání:   pondělí 18. 2. 2019 od 8:00 hod.  

                                            (předpokládaná délka školení cca 4 hodiny)

 

Přihlášení pouze přes: https://goo.gl/forms/tQEV39LoSP3RiYMt2

Vzdělávací cíl:

Jedná se o praktický seminář, opírající se o výsledky výzkumů z nedávné doby, jehož cílem je navázat na generacemi prověřené hodnoty a zákonitosti ve výchovně vzdělávacím procesu.

Seznámit účastníky s možnostmi praktického využití poznatků soudobé „pozitivní psychologie“, strategiemi, postupy a technikami, které pomáhají odhalovat příčiny konfliktu.

Naučit se ve vztahu  žák - učitel, dát zelenou všemu, co podporuje psychické zdraví učitele i žáka.

Obsah:                                                                                                               

Základní sociální potřeby aktuálních dětí.                                                                    

Korekce chování.

Co je úcta,  případně neúcta k životu, osobám a věcem, jejich projevy (evalvace, devalvace) a jejich dopad na mezilidské vztahy.

Příčiny vztahové poruchy učitele a žáka.

Agresivita žáků vůči učitelům a skrytá agresivita učitelů vůči žákům.

Systém hodnot ve výchově.

Učitel a jeho postoj k rodičům a rodině žáka.

Jak motivovat žáky ve vzdělávání.

Nástroje k získání důvěry, etické dosahování stanovených cílů.

Diskuse a sdílení zkušeností účastníků semináře.

Vstupné: zdarma