O nás

Oznámení rozhodnutí o přijetí

 Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí do MŠ si můžete vyzvednout v týdnu 8.6. - 12.6.2020 vždy od 10 - 13 hod.

 

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ OD 18. 5. 2020

Podmínky provozu školy a  hygienická opatření od 18. 5 . 2020

Metodika MŠMT - provoz mateřských škol do konce školního roku 2019 - 2020

Informace o zahájení provozu MŠ 18. 5. 2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  ke STAŽENÍ

 

 

Zápis 2020/2021

Žádost o přijetí

Čestné prohlášení

Organizace zápisu

Informace k zápisu

 

 UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Výše měsíční úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu a následně dle délky přerušení provozu bude upravena a vyúčtována ihned po ukončení opatření k šíření koronavirové infekce.

Mgr. Monika Zbudilová

 

 

 

Statutární město Prostějov jako zřizovatel mateřských škol v Prostějově rozhodl o uzavření městem Prostějovem zřízených mateřských škol s platností od 18.3.2020 do odvolání z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce.

Pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení bude v provozu pro děti předškolního věku (od 3 do 7 roků věku) Základní škola a mateřská škola Jana Železného v Prostějově, pro děti s povinnou školní docházkou do 10 let potom Sportcentrum dům dětí a mládeže v Prostějově.

Potvrzení o ošetřovném budou vydávána na jednotlivých pracovištích.

18.3. 8:00-10:00

23.3. 8:00- 10:00

Telefonní kontakt pro mimořádné případy: 739 389 833

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

Budova trojtřídní mateřské školy se nachází v klidné ulici v těsné blízkosti centra města Prostějov. Poloha školy umožňuje nejen velmi snadnou a operativní dostupnost centra města, kina a divadla, ale současně umožňuje dostat se po klidné a málo frekventované ulici do lesoparku Hloučela, který dětem ve městě umožňuje rychlý a bezprostřední kontakt s přírodou a také na velmi oblíbené a často využívané dopravní hřiště.

  Hlavní budova mateřské školy má celkem 3 podlaží. V každém z nich se nachází jedna třída. Součástí každé třídy je vlastní sociální zázemí a samostatné ložnice. Vzhledem k netypičnosti budovy se podařilo vybudovat i prostory, které nejsou standardní pro účelově stavěné budovy mateřských škol z období socialismu – 2 tělocvičny, ateliér výtvarných a pracovních činností a terapeutická místnost s kuličkovým bazénem.

  Mateřská škola a všichni její zaměstnanci se dlouhodobě snaží o vytvoření co nejoptimálnějších podmínek pro pobyt dětí v mateřské škole a o postupnou modernizaci vnitřního prostředí školy.  V náročných a neúčelových prostorách jsme nejvíce spokojení s vybodováním 2 tělocvičen, ve kterých si děti mohou nejen zdravě zacvičit, ale za nepříznivého počasí pro pobyt venku se zde mohou i přiměřeně odreagovat a zabavit pohybem. Jedna z těchto tělocvičen je vybavena vnitřní průlezkou se skluzavkou a slouží především ke hrám a zábavě. 

  V další z netypických prostor byla vytvořena relaxační a terapeutická místnost s kuličkovým bazénem. Tato místnost může současně fungovat i jako kreativní malé divadélko, ve které si mohou děti realizovat své vlastní pohádkové fantazie a dramatizace, nebo mohou sledovat loutkové a maňáskové pohádky, hrané učitelkami mateřské školy.

     Za velký přínos považuje mateřská škola i možnost trvalého ateliéru pro výtvarné a pracovní činnosti, který umožňuje nejen průběžnou, ale i dlouhodobou práci, kdy je dětem ponechán dostatečný časový i pracovní prostor pro jejich tvořivost bez časového omezení a nutnosti rychle ukončit započatou práci. Škole je dobře vybavena standardním i moderním výtvarným materiálem.

  Všichni pracovníci mateřské školy Prostějov, Hanačka 3 se v rámci svých možností snaží o co nejlepší uspokojování dětských potřeb v souladu s respektováním jejich osobnosti a současně i potřeb jejich rodičů. 

Prioritou naší školy je šťastné a spokojené dítě společně se svými rodiči!

 

 Identifikační údaje o škole: 

Název a adresa: Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ulice č. 34,  796 01 Prostějov
Škola sdružuje tato pracoviště: MŠ Prostějov, Partyzánská 34  (ředitelství MŠ)      
                                                  MŠ Prostějov, A. Krále 16
                                                  MŠ Prostějov, Květná 4
                                                  MŠ Prostějov, Hanačka 3         
IČO: 47922427
Telefon: MŠ Partyzánská 582 330 981           MŠ Hanačka 582 345 903
E- mail:       ms.hanacka@seznam.cz 
                    info@mshanacka.cz

Ředitelka mateřské školy: Monika Zbudilová        
Vedoucí učitelka: Dana Filipová
Zřizovatel: Město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14
              796 01 Prostějov
Typ zařízení:  mateřská škola s celodenním provozem
Kapacita školy:   77 dětí
Počet tříd:   3
Provozní doba:   6:30 - 17:00 hod